top of page

Psychologisch onderzoek

We werken vraagstellingsgericht. De reden van verwijzing is voor ons uitgangspunt voor de inrichting en rapportage van het onderzoek. De werkwijze wordt met de opdrachtgever doorgesproken zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Ook de cliënt informeren we uiteraard over het doel van onderzoek.​ Wij voeren onderzoek uit in opdracht van organisaties en voor particulieren.

Voor alle vormen van onderzoek geldt dat we aansluiten op de bestaande wet- en regelgeving. Desgewenst geven we de mogelijkheden in termen van FML aan zodat de rapportage aansluit bij de bevindingen van de bedrijfs-/verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. 

Psychodiagnostisch onderzoek 

Dit betreft onderzoek voor cliënten waarvan vermoed wordt dat psychische problemen hun ontplooiingsmogelijkheden op verschillende levensgebieden belemmeren. Persoonlijkheidsproblematiek en eventuele psychopathologie worden in kaart gebracht (eventueel met een DSM-5 diagnose) en geadviseerd wordt hoe deze problematiek aangepakt kan worden om weer (bijvoorbeeld in werk) te kunnen functioneren.

Intelligentieonderzoek

Dit betreft een uitgebreid intelligentieonderzoek gemeten met de WISC (<17 jaar) of de WAIS IV (>17 jaar)). 

Onderzoek naar zorgbehoefte

Dit betreft een onderzoek met als doel het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte of zorgbehoefte van de onderzochte persoon op verschillende domeinen. De intelligentie wordt gemeten met de WAIS IV. Daarnaast worden psychische klachten, stressgevoeligheid en probleemoplossingsvaardigheden onderzocht.  

Belastbaarheidsonderzoek

Met dit type onderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht ten aanzien van opleiding en/of werk. De psychische klachten, stressgevoeligheid en probleemoplossingsvaardigheden worden onderzocht. Het rapport wordt afgesloten met een re-integratieadvies of een advies voor begeleiding.

Voor prijzen en vergoedingen klik hier

bottom of page