Psychologisch onderzoek

We werken vraagstellingsgericht. De reden van verwijzing naar een expertise is voor ons uitgangspunt voor de inrichting en rapportage van het onderzoek. De vraagstelling wordt met de opdrachtgever doorgesproken zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Ook de cliënt informeren we uiteraard over het doel van onderzoek.​

Voor alle vormen van onderzoek geldt dat we aansluiten op de vigerende wet- en regelgeving. Desgewenst geven we de mogelijkheden in termen van FML aan zodat de rapportage aansluit bij de bevindingen van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Dit ook in het kader van belastbaarheidsonderzoek, letselschade of loonwaardemethodieken. We onderscheiden drie soorten onderzoek.

Psychodiagnostisch onderzoek

Dit betreft onderzoek voor cliënten waarvan vermoed wordt dat psychische problemen hun ontplooiingsmogelijkheden (in werk) belemmeren. Persoonlijkheidsproblematiek en eventuele psychopathologie worden in kaart gebracht (desgewenst met een
DSM IV of DSM-5 code) en geadviseerd wordt hoe deze problematiek aangepakt kan worden om weer (in werk) te kunnen functioneren. Dergelijk onderzoek wordt toegepast bij reïntegratievraagstukken, ziekteverzuim(-preventie) en binnen de GGZ.

Capaciteitenonderzoek

Dit betreft onderzoek naar de mogelijkheden van een client in werk. Dit kan een intelligentieonderzoek zijn (IQ bepaling) maar ook een mogelijkhedenonderzoek waarbij gekeken wordt naar specifieke persoonlijkheidseigenschappen zoals die nodig zijn in werk of opleiding. Dergelijk onderzoek wordt gedaan bij school- en beroepskeuze, personeelsselectie en loopbaanvraagstukken.

Gecombineerd onderzoek

Dit betreft een uitgebreid psychologisch onderzoek waarbij zowel naar de psychische problematiek als naar capaciteiten gekeken wordt. Dergelijk onderzoek wordt veelal gedaan in het kader van een re-integratietraject na uitval om psychische redenen maar ook bij cliënten die met een psychisch probleem voor het eerst de arbeidsmarkt betreden.