Over ons

Onze dienstverlening betreft psychologisch onderzoek in het kader van re-integratie, belastbaarheid, ondersteuningsbehoefte, personeelsselectie of loopbaanbegeleiding. Daarnaast bieden we cognitieve gedragstherapie en coachingtrajecten aan. In de coachingtrajecten maken we gebruik van verschillende technieken waaronder de zelfkennismethode, cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en focussing.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk. Dit doen we door ons regelmatig bij te scholen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De kwaliteit wordt mede gewaarborgd door de NIP-registratie. We zijn gehouden aan de kwaliteitseisen die vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aan ons gesteld worden. Zie beroepscode NIP

In de loop van de jaren werden unieke methoden en tests ontwikkeld welke voor een deel ook gepubliceerd zijn (zie literatuur). Daarnaast beschikken we over een breed scala van tests welke relevant zijn voor ons werk. Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat optimaal gebruik gemaakt wordt van eigen en bestaand testmateriaal.

Lizette Kooreman
Psycholoog NIP

Lizette Kooreman werkt sinds januari 2015 als medevennoot van Kooreman&Compaan. Zij studeerde in 2007 cum laude af in de neuropsychologie en werkte daarna tot 2009 als consultant in Suriname. Tot 2015 deed zij ervaring op als jeugdhulpverlener en gezinscoach. Zij werkte met mensen met diverse culturele achtergronden. Lizette heeft ruime ervaring met het verrichten van (psychodiagnostisch) onderzoek, oplossingsgericht werken en coaching. In 2016 volgde zij de ZKM opleiding om haar vaardigheden als coach uit te breiden. Verder werkt zij met technieken als focussing, oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering. 

Aart Kooreman
Adviseur & supervisor
 
Renée Bleijendaal
Psycholoog NIP

Renée Bleijendaal werkt sinds juli 2017 als medevennoot van Kooreman&Compaan. Zij is in 2009 afgestudeerd aan de UvA in de kinder- en jeugd psychologie. Na het afronden van haar studie is zij een aantal jaren werkzaam geweest in een bijzonder restaurant als begeleidster van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar zij samenwerkte met mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond en hen begeleidde in de verdere ontwikkeling richting vervolgopleiding en arbeidsmarkt. Renée heeft ruime ervaring in het uitvoeren van verschillend psychologisch onderzoek in het kader van re-integratie, belastbaarheid, loopbaanbegeleiding of zorgbehoefte alsmede het werken met zowel volwassenen als jongeren (en hun ouders) en is bekend met verschillende soorten vragen en problemen. In 2020 heeft zij een opleiding Cognitieve gedragstherapie afgerond om tevens als cognitief gedragstherapeut (kortdurende) psychologische behandeling te kunnen bieden. 

Aart Kooreman begon na zijn afstuderen in 1976 een loopbaan in de personeelsselectie en arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling. Hij was enige decennia werkzaam in de sfeer van de sociale zekerheid waar hij naast het praktisch psychologische werk actief was als beleidsmedewerker, docent en testontwikkelaar. Na 2002 richtte hij zich weer volledig op de praktische psychologie. Hij vervulde meerdere functies in het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is tevens actief als examinator psychologisch-pedagogisch assistent (LOI) en HBO-psycholoog (Saxion en LOI).

In oktober 2018 stopte hij met het verrichten van werkzaamheden voor Kooreman&Compaan en sindsdien is hij betrokken als adviseur en supervisor.