Over ons

Onze psychologische expertise betreft psychologisch onderzoek in het kader van re-integratie, arbeidsongeschiktheid, belastbaarheid, personeelsselectie of loopbaanbegeleiding. Daarnaast bieden we coachingtrajecten aan vanuit de ZKM en loopbaancoaching.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze expertises. Dit doen we door een voortdurende wetenschappelijke analyse van onze werkzaamheden maar ook door specialisatie. De kwaliteit wordt mede gewaarborgd door de NIP-registratie. We zijn gehouden aan de kwaliteitseisen die vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aan ons gesteld worden. Zie beroepscode NIP

In de loop van de jaren werden unieke methoden en tests ontwikkeld welke voor een deel ook gepubliceerd zijn (zie literatuur). Daarnaast beschikken we over een breed scala van tests welke relevant zijn voor onze expertises. Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat optimaal gebruik gemaakt wordt van eigen en bestaand testmateriaal.

Lizette Kooreman
Psycholoog NIP
Volgt registratietraject Arbeid&Gezondheid
 

Lizette Kooreman werkt sinds januari 2015 als medevennoot van Kooreman&Compaan. Zij studeerde in 2007 af in de neuropsychologie en werkte daarna tot 2009 als consultant in Suriname. Tot 2015 deed zij ervaring op als jeugdhulpverlener en gezinscoach. Zij werkte met mensen met diverse culturele achtergronden. Lizette heeft verder ruime ervaring met het verrichten van (psychodiagnostisch) onderzoek, oplossingsgericht werken en coaching. In 2016 volgde zij de ZKM opleiding om haar vaardigheden als coach uit te breiden.

Aart Kooreman
Adviseur & supervisor
 
Renée Bleijendaal
Psycholoog NIP
 

Renée Bleijendaal werkt sinds juli 2017 als medevennoot van Kooreman&Compaan. Zij is in 2009 afgestudeerd aan de UvA in de kinder- en jeugd psychologie. Naast medevennoot van Kooreman&Compaan werkte zij tot oktober 2018 een aantal jaren in een bijzonder restaurant als begeleider van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij heeft hier ruime ervaring opgedaan in het samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond en helpt hen in de verdere ontwikkeling richting vervolgopleiding en arbeidsmarkt. Daarnaast begeleidt zij HBO-stagiaires. 

Aart Kooreman begon na zijn afstuderen in 1976 een loopbaan in de personeelsselectie en arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling. Hij was enige decennia werkzaam in de sfeer van de sociale zekerheid waar hij naast het praktisch psychologische werk actief was als beleidsmedewerker, docent en testontwikkelaar. Na 2002 richtte hij zich weer volledig op de praktische psychologie. Hij vervulde meerdere functies in het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is tevens actief als examinator psychologisch-pedagogisch assistent (LOI) en HBO-psycholoog (Saxion en LOI).

In oktober 2018 stopte hij met het verrichten van werkzaamheden voor Kooreman&Compaan en sindsdien is hij betrokken als adviseur en supervisor.