top of page

Publicaties

Boeken:
Kooreman,A. (1982). Beroepskeuze voor volwassenen. Den Haag: VUGA.
Breed,A.M. & Kooreman,A. (1996). (red.). Trendboek Arbeids- en Organisatiepsychologie. Lisse: Swets en Zeitlinger.
Kooreman,A. (1997, 2002, 2004, 2006, 2008). Het psychologisch rapport. Lisse: Swets en Zeitlinger/Harcourt/Pearson Publishers
Kooreman,A. & Bakker, A.C. den. (1996 – 2008). Praktijkinfo reïntegratie. REED Business Information. Verscheen jaarlijks tot 2013.
Kooreman,A. (2009). (red.). U doet het maar, Ethiek en ethos in arbeid en loopbaan. Amsterdam: Pearson Publishers.

 

Tests:
Kooreman,A. & Luteijn.F. (1987). Handleiding Groninger Intelligentie Test, schriftelijke verkorte vorm. Lisse: Swets en Zeitlinger.
Kooreman,A. (1990). Handleiding Kuder Interesse Test, verkorte vorm.
Lisse: Swets en Zeitlinger.
Compaan,E.L. & Kooreman,A. (1994). Handleiding Korte Interesse Test voor school en beroepskeuze (KIT). Lisse: Swets en Zeitlinger.
Compaan,E.L. & Kooreman,A. (1997). Handleiding Hogere beroepen Interesse Test (HIT) voor school- en beroepskeuze. Lisse: Swets en Zeitlinger.
Kooreman,A. (2006). MOTOR, Test voor Motivatie Oriëntatie. Boom Amsterdam.
Kooreman,A. (2008). Korte Interessetest Visueel. Pearson Test Publishers. Amsterdam.

Artikelen/Publicaties:
Brugman.J.D.H. & Kooreman.A. (1985). De plaatsing op een arbeidsrevalidatieafdeling. Tijdschrift voor Verzekeringsgeneeskunde. Jg. 23. nr. 1. p 8 – 13. Februari 1985.
Kooreman,A. (1987) Intelligentietest blijft een nuttig hulpmiddel. Volkskrant 6 juni 1987.
Kooreman,A.& Berk.H., (1987). Is een nadere differentiatie van het Arbi Beroepsniveau haalbaar met een checklist? Beroepskeuze. Mrt/Apr.
Kooreman,A. & Schellart,A.J.M. (1988). De bejegening van cliënten door uitvoeringsfunctionarissen van de ZW en AWW/WAO. Tijdschrift voor verzekeringsgeneeskunde. Jg. 26, nr 5, oktober 1988
Kooreman,A. (1989). Reïntegratie van arbeidsongeschikten: Scholing, toepassing psychologisch onderzoek. In: NIP cahier nummer 3: Arbeid en revalidatie. Verslag najaarsconferentie sectie i.o. Revalidatiepsychologen 10 en 11 november 1989. Redactie M. Wolters-Vink & drs JJ. Van den Broek.
Kooreman,A.(1990). Boekbespreking: Handleiding voor de functie-analyse. Tijdschrift voor verzekeringsgeneeskunde. blz 29-30. 28e jaargang, nr 1. februari 1990.. ’s Gravenhage, SDU uitgeverij, 1989, 6e druk.
Kooreman. A. MoRiNi testprocedure. De Psycholoog. blz 353. 25e jaargang, nr 7, juli/augus­tus 1990.
Kooreman,A. (1990). Beroepskeuze en arbeidsongeschiktheid. In: Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Kooreman,A. (1990). Omgaan met motivatie in de gevalsbehandeling. Tijdschrift voor verzekeringsgeneeskunde. Jg. 28. nr 2. p 42-46. April 1990.
Kooreman,A. (1990). Reïntegratie van Arbeidsongeschikten; Scholing, Toepassing van psychologisch onderzoek. In: NIP Cahier nr 3. Uitgave NIP Amsterdam.
Kooreman,A. (1992). Arbeidsexploratie en arbeidsonderzoek binnen de gevalsbehandeling van de GMD. Tijdschrift voor verzekeringsgeneeskunde. Jg. 30. nr 1. p 21 -27. Februari 1992.
Kooreman,A. & Jans,T. (1993). Beroepskeuze in de CAO. De Psycholoog (Jg.28 nr.6, p 261
-262). Juni 1993.
Kooreman,A. (1994). The development of a psychological instrument for non-psychologists. Unemployment and counseling. Report on the international conference of the AIOSP 1993. oct. 3-6. Budapest.
Kooreman,A. (1994). Het nut van psychologisch onderzoek met schriftelijke tests. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 2, 184-185.
Kooreman,A. (1994). Scholing als reïntegratiemiddel. In: Omgaan met arbeidsongeschiktheid. Stichting Opleiding Sociale verzekering.
Kooreman,A. (1996). Aspecten, affiniteiten en functieniveau. Handboek studie en beroepskeuze. Samsom. Tjeenk Willink.
Kooreman,A. (1996). De sollicitatietraining. In: Psychologie in Arbeid en Loopbaan. Breed & Kooreman. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Kooreman,A. (1996). De ontwikkeling van de MoRiNi toets. In Psychologie in Arbeid en Loopbaan. Breed & Kooreman. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Kooreman.A.(1996). Psychologische aspecten in een functieanalyse systeem. In: Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Kooreman,A. (1997). Reïntegratiemaatregelen bij uitkeringsgerechtigden. In: Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Kooreman,A. (1997). Beroepskeuze en loopbaanbegeleiding bij uitkeringsgerech­tig­den. In: Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Kooreman,A. (1999). Reïntegratiemaatregelen bij uitkeringsgerechtigden. In: Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Kooreman,A. (1999). De Kansmeter: Fasering Werkzoekenden. In Loopbaan, juni 1999.
Kooreman,A. & Broek, J. van de, (1999). Psychisch. De Psycholoog p. 403-404. September 1999.
Kooreman,A. (2000). Standaarden. Handboek Reïntegratie. Elseviers Bedrijfsinformatie.
Kooreman,A.& Dinger.M.E & Jurrius-Franssen.H.J.F. (2000). Opnieuw Testgebruik. Dekanoloog. Jg 37. nr 8. Oktober 2000.
Kooreman,A. De Algemene Standaard Testgebruik (2000). De Psycholoog p. 536-537. Jaargang 35, november 2000.
Kooreman,A. (2001). Psychische klachten zijn geen ziekte. Maandblad Reïntegratie. Jaargang 1 no 1/2.
Kooreman,A. & Den Bakker, A.C. (2001). Beroepskeuze en arbeidsongeschiktheid. In: Handboek studie- en beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Ojen, Q.H.J.M. van. & Kooreman, A.,(2001) Arbeidsongeschiktheid in de kappers- mode- en woningbranche. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2001) Algemene Standaard Testgebruik. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2001) Het instrumentarium bij de fasering van werkzoekenden. Praktijkboek Reintegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2002). Reïntegratie maatregelen voor werklozen en arbeidsgehandicapten. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2003). Arbeidsongeschiktheid & Loopbaanpsychologie. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2003). Fasering in de praktijk. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2003). Motivatie in de reïntegratie. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2004). Onderzoek scholing, Een verslag naar aanleiding van twee onderzoeksrapporten. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2005). De inhoud van een sollicitatietraining. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman.A., (2005). (Beoordeling enkele tests) In: Toepasbaarheid van enkele psychologische tests bij personeelsbeoordeling bij etnische minderheden. Redactie: N.Bochhah, W.Kort, H.Seddik.  Uitgave: Landelijk bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie. Rotterdam.
Kooreman.A., (2006). Oorzaak: Psychisch. Een methodiek voor de vaststelling van mogelijkheden van werknemers die uitvallen door psychische oorzaken. Praktijkboek reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman.A., (2006). Het gebruik van de Algemene Persoonlijkheidsstoornissenvragenlijst bij WWB-cliënten. Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman.A., Netten van Stigt, M.A.K.J van der., Werven M. van. (2006). Persoonlijkheidseigenschappen van belang bij Transitie.  Praktijkboek Reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman, A. (2007). Hoe herken je een goede test. Loopbaan, Tijdschrift voor loopbaanadviseurs en –begeleiders, 12-6, 22-23.
Kooreman,A. (2008). Reïntegratie maatregelen voor uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten. Praktijkboek reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2008). MoRiNi: Een snelle indicatie voor re-integratie. Praktijkboek reïntegratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2009). Competentieverwerving in re-integratietrajecten. Praktijkboek re-integratie. Elseviers bedrijfsinformatie.
Kooreman,A. (2009). Protocol evaluatie onderzoek in de sociale zekerheid. Praktijkboek re-integratie. Elseviersbedijfsinformatie.
Kooreman,A. Compaan,E.L. (2009)  De mogelijkheden voor het gebruik van tests bij de Wajong-populatie. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van UWV werkbedrijf door Career Check-Up® Uitgave UWV/Career Check-Up®
Kooreman,A. (2009). Tekeningsbevoegdheid ondersteunend personeel van  de psycholoog. Interne notitie NIP/COB
Kooreman,A. (2010). Naar één inkomensdervingswet. Sociaal bestek, tijdschrift voor werk, inkomen, zorg. Nummer 9, september 2010, jaargang 72. p.6-9.
Kooreman,A. (2011) COB taken in de huidige ontwikkelingen van de praktiserend psycholoog. De positionering van de HBO-Psycholoog in het werkveld van de psychologie. Interne notitie NIP/COB.
Kooreman,A. (2013). Noodzaak van een beoordeling van de DSM 5 door de COTAN. Interne notitie NIP/COB

Kooreman,A. (2015). Kwaliteitsbeoordeling toetsen. Interne notitie SAXION AMA. Deventer.

Kooreman,A. (2015).  Wat is plagiaat?. Interne notitie SAXION AMA. Deventer.

bottom of page