CGT

fotoRenee.jpg

Renée Bleijendaal

Renée is opgeleid tot cognitief gedragstherapeut waarbij zij voornamelijk kortdurende psychologische behandeling biedt. Zij geeft individuele therapie en begeleiding bij klachten als angst, somberheid, werk- of studieproblemen, stress, lichamelijke problemen of moeite in relaties en sociale contacten.

 

"Tijdens de behandeling is het voor mij belangrijk dat een cliënt zich gehoord voelt en dat er samen zorgvuldig gekeken wordt naar het probleem of de zorgen die er bestaan. Daarbij staat voorop dat er duidelijkheid komt over het hoe en waarom, maar vooral ook dat we samen zoeken naar een oplossing. Bij het aanpakken van de klachten ga ik zoveel mogelijk uit van de eigen mogelijkheden van een cliënt. Daarbij vind ik het belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt en heb ik aandacht voor de sterke kanten van iemand door een positieve, respectvolle benadering."

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Je doet cognitieve gedragstherapie met een therapeut. Samen breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

Cognitieve gedragstherapie is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. Cognitieve gedragstherapie is de aanbevolen therapie bij de meeste psychische klachten en problemen bij volwassenen en kinderen. Het is een actieve doelgerichte therapie waarbij je de invloed van je gedrag, gedachtes en gevoelens onderzoekt en samen op zoek gaat naar verbetering. Niet alles wat je denkt, doet en voelt is even effectief en sommige patronen leiden tot psychisch leed of zelfs tot psychische ziekte. Door nieuwe patronen aan te leren kunnen psychische klachten verminderen of zelfs wegblijven.

 

Cognitieve gedragstherapie kan onder andere worden ingezet bij: 

  • Depressieve klachten

  • Angst- en paniekklachten

  • Dwangklachten

  • Sociale angstklachten

  • Faalangstklachten

  • Ziektevrees

  • Zelfbeeldproblemen

www.cognitievegedragstherapie.nl

CGT trajecten duren gemiddeld tussen de 5 en 12 sessies.

Voor prijzen en vergoedingen klik hier