Coaching

Foto 2.jpg

Lizette Kooreman

Lizette gebruikt de ZKM als basis voor haar coachingtrajecten. Daarnaast maakt zij gebruik van technieken uit focussing, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, positieve psychologie en de cognitieve gedragstherapie.

“Tijdens de coachingtrajecten hoor ik regelmatig terug dat mensen het gevoel hebben dat ze echt worden begrepen, ze makkelijk hun verhaal bij me neerleggen en dat ze aan het eind van het traject merken dat ze vooruit zijn gekomen. Ik heb oprechte interesse in ieder mens en in ieders levensverhaal. In een traject ondersteun ik de ander om (soms complexe) problemen weer overzichtelijk te maken, zodat je de grip op jezelf weer terug kan krijgen. Ik ondersteun je om weer met compassie naar alle delen van jezelf te leren kijken en jezelf volledig te accepteren zoals je bent.”

Zelfkennismethode (ZKM) coaching

ZKM coaching is coaching volgens een gestructureerde methode, ontwikkeld door hoogleraar H.J.M. Hermans. De methode sluit aan op de narratieve psychologie. Binnen de methode is er sprake van gelijkwaardigheid tussen de coach en de coachee. De coach is de expert op het gebied van de methode en de coachee de expert op het gebied van zijn of haar eigen levensverhaal. Samen onderzoek je welke patronen je herkent in je levensverhaal en hoe je niet-functionele patronen kan doorbreken. Door jezelf zo grondig te onderzoeken volgt een impuls en een motivatie om iets met de resultaten te gaan doen. Je komt weer in beweging! 

De ZKM kan onder andere worden ingezet bij:

  • Voorkomen en aanpakken van (dreigende) burn-out

  • Grip krijgen op je gedachtes en gevoelens

  • Bespoedigen van re-integratie

  • Motivatieproblemen

  • Versterken van je persoonlijkheid

  • Hanteren van stress en werkdruk

  • Levensfaseproblematiek

www.opleidingzelfkennismethode.nl

www.zkmvereniging.nl

Een volledig ZKM zelfonderzoek duurt 10 uur, waarna 3 tot 5 aanvullende coachingsessies worden aanbevolen.
Overige coachingtrajecten op maat duren gemiddeld tussen de 5 en 12 sessies.

Voor prijzen en vergoedingen klik hier