Coaching

Zelfkennismethode (ZKM) coaching

ZKM coaching is coaching volgens een gestructureerde methode, ontwikkeld door hoogleraar H.J.M. Hermans. De methode sluit aan op de narratieve psychologie. Binnen de methode is de coach de expert op het gebied van de methode en de coachee de expert op het gebied van zijn of haar eigen levensverhaal. Samen onderzoek je dit levensverhaal.

De eerste stap is het doen van grondig zelfonderzoek op je verleden, heden en toekomst en de samenhang daartussen. Door een zelfonderzoek wordt een proces op gang gebracht dat mensen in beweging brengt.

Na een zelfonderzoek begrijp je beter hoe je in elkaar zit, wat je drijft of wat je tegenhoudt. Je krijgt inzicht in je (onbewuste) drijfveren, wensen en automatismen die onder je eigen gedrag en keuzes liggen. Door jezelf zo grondig te onderzoeken volgt een impuls en een motivatie om iets met de resultaten te gaan doen. 
In het aansluitende coaching traject gaat de coachee onder begeleiding van de coach aan de slag. De coachee oefent met nieuw gedrag en nieuwe gedachten om zijn of haar persoonlijke toekomstvisie meer en meer werkelijkheid te laten worden.

De ZKM kan onder andere worden ingezet bij:

  • Voorkomen en aanpakken van (dreigende) burn-out

  • Bespoedigen van re-integratie

  • Motivatie bij jongeren

  • Versterken van de persoonlijke effectiviteit

  • Hanteren van stress en werkdruk

  • Bevorderen van loopbaanontwikkeling 

www.opleidingzelfkennismethode.nl

www.zkmvereniging.nl